X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

هنوز غوغاهایی را که غربی ها در باره برگزاری بازی های جام فوتبال اروپا راه اندخته بودند یادمان نرفته. خانم مرکل برای فشار وارد کردن به اکراین برای آزادی سارق مسلحی که قرار بود اکراین را یک جا به آلمانی ها ببخشد و حالا در زندان است آن چنان سر و صدا و کولی بازی راه انداخت که حتی حاضر نشد برای مراسم گشایش بازی ها به اکراین برود. چه اتهام های نژاد پرستانه و نبودن امنیت و چه و چه که راه نینداختند  و حتی حاضر بودند به قیمت شکست پروژه برگزاری بازی ها در دو کشور نیمه مستعمره لهستان و اکراین که آزادی و استقلال و عدالت شان را در پای بت های سرمایه داری فدا کرده بودند این دو کشور را منکوب کنند. بعد از آن ژست های آزادی خواهانه اکنون نوبت برگزاری المپیک لندن است که با چه سرو صدا و غوغایی قرار است لندنی ها فیل هوا کنند. ولی دوباره دم خروس ازادی خواهی لندنی ها و غیر سیاسی بودن بازی ها از زیر قبای مندرس سیاستمدران ضد بشری انگلیس بیرون زده است و ورود چه به ورزشگاه ها ممنوع کرده اند!