مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
این یادداشتی است در باره تغییر قمیت نفت که از سال های دور آن را بررسی کرده ام. این را نوید نو باز انتشار داده که من هم لینک همان را میگذارم.